Laatste Nieuws

Onze rassen

PP Logo Reccmd 4C Horiz

Over de NVOW

De Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse windhondenrassen (kortweg de NVOW) is een landelijke rasvereniging met ruim 175 leden, opgericht in 1935. Zij behartigt de belangen van de Afghaanse Windhond, de Saluki, de Sloughi, de Azawakh, de Pharaoh Hound, de Cirneco dell'Etna, de Podenco Ibicenco, de Galgo Español, de Chart Polski en de Podengo Português. Qua aantal staan de Afghaanse Windhond en de Saluki bovenaan. Van de overige rassen zijn de aantallen klein.

Kortom, de NVOW is de rasvereniging van een verzameling (zeldzame) windhondenrassen uit, voornamelijk, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Westelijke Middellandse Zee gebied.
De NVOW stelt zich ten doel de liefhebberij te bevorderen voor het verantwoord fokken van raszuivere honden in het algemeen en van de honden van haar rassen in het bijzonder. Daarbij probeert de NVOW fokkers en liefhebbers van al deze mooie windhonden nader tot elkaar te brengen.
Het doel, zoals hierboven gesteld, proberen wij te bereiken door het organiseren van verschillende evenementen en activiteiten, zoals onze Kampioenschapclubmatch, publicatie van specifieke rasartikelen en exterieur- en werkdagen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de NVOW.

Über den NVOW

Der Niederländische Verein für Afghanischer Windhunde und andere Orientalische Windhundrassen (abgekürzt NVOW), ist einer landesweite Rasseverein mit über 175 Mitglieder. Sie wurde gegründet in 1935 und betreut die Interessen von Afghanischer Windhund, Saluki, Sloughi, Azawakh, Pharaohound, Cirneco déll Etna, Podenco Ibicenco, Galgo Espanol, Chart Polski und die rassé Podengo Portugues. Zahlmässig stehen Afghane und Saluki an der Spitze; die übrigen Rassen sind eher kleiner in Zahl. Kurz gesagt ist der NVOW der Rasseverein einer Sammlung von (seltsame) Windhunde aus, hauptsächlich, die Gebiete Mittel-Ost, Nord Afrika und Westliches Mittelmeer.

Das Hauptziel des NVOW’s ist die Förderung von Liebhaber zur verantwortlicher Zucht von reinrassige Hunde im allgemeinen und von ihre Rassen ins besondere. Dabei versucht der NVOW Züchter und Liebhaber von diese wundervolle Rassen bei einander zu bringen. Die Ziele werden nachgestrebt durch das organisieren von verschiedenartige Veranstaltungen und Akitivitäten wie der jährliche Champions Clubschau, das publizieren von spezifische Rasseartikel und Exterieur- bzw Feldarbeitstage.

Wünschen Sie Informationen und/oder haben Sie Fragen, bitte wenden Sie sich zum Sekretariat des NVOW.

About the NVOW

The Dutch Association for Afghan Hounds and other Oriental Sighthounds (short name NVOW), is a country wide breed club with over 175 members. The club was established in 1935 and represents the Afghan Hound, Saluki, Sloughi, Azawakh, Pharaohound, Cirneco déll Etna, Podenco Ibicenco, Galgo Espanol, Chart Polski and the Podengo Portugues. Most of the breeds are situated in FCI Group 10, the sighthounds. Major breeds within the Association are the Afghan Hound and Saluki. The other breeds are less large in numbers. One could say the the NVOW is a breed club with a collection of mainly (rare) Eastern, North African and West Mediteranean area sighthounds.

NVOW’s mission is to encourage the hobby of responsible breeding of true-bred dogs in general and of their club breeds specifically. The club also aims bringing together breeders and fanciers of these beautiful breeds. The mission should be accomplished by organizing a series of events and activities going from the annual champion club show and publishing articles to exterior- and fieldwork days.

Please contact the NVOW secretariat for any information and/or questions.