De laatste werkdag op zondag 15 oktober kon helaas niet doorgaan.

Van de vereniging Swift kregen we bericht dat er ernstige ziekte is, waardoor een aantal mensen niet beschikbaar zijn.
Daarnaast waren een aantal medewerkers al ziek en zaten ze al erg krap in hun bemensing.

Dit betekent dat het NVOW bestuur na overleg heeft besloten dat de Najaarswerkdag helaas is afgelast.
Wij vinden het heel erg vervelend maar het is overmacht.