Jaar van benoeming   Laureaat  
1946  

Mevr. G.E.W. Jüngeling-van den Berg

1980   Dhr. H.J.M. van der Molen

1988   Mevr. M.G.D. van Andel-Burleigh van Balfour

2010  

Dhr. G. Jipping

 
 #   Uitgereikt   Laureaat
1   1994   Mw M.G.D. van Andel-Balfour van Burleigh
2       Mw. S. Jüngeling-Windt
3       Dhr. A. Rebel
4       Dhr. T. Teillers
5   1995   Mw. J. Lammers
6   1997   Mw. H. Grevelt-Kruize
7       Mw. E. Pauptit
8   1998   Dhr & Mw. E. Schritt
9   1999   Mw. E. Siebel
10   2000   Dhr. W. Buitenkamp
11       Dhr. E.R.E. Grevelt
12       Dhr. A. van der Snee
13   2001   Mw. J. Braakman-Machielsen
14       Dhr. G. Jipping
15       Dhr. H. Verbunt
16   2005   Dhr. C. Bekker
17       Mw. N. Bildstein
18       Dhr. H. Ros
19       Dhr. S. van Zanten
20   2006   Mw. E. Rödde
21       Mw. S. van Rij-van Baarle
22   2010   Mw. H. van der Lee-Grevelt
 23    2012   Mw. A. Schute

Een onderwerp voor elke Algemene Ledenvergadering is de NVOW ere-speld. Voordrachten moeten voor 1 januari bij het bestuur binnen zijn. De spel(d)regels zijn:

Voor wie:
Personen en/of instanties die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVOW en/of voor een van de rassen waarvan de belangen worden behartigd door de NVOW.

Voordracht:
Schriftelijk, voor 1 januari, door minimaal 10 leden van de NVOW en/of het bestuur van de NVOW

Besluit:
Commissie van 3 personen, te vormen uit ere-leden, ere-spelddragers en 1 vertegenwoordiger van het bestuur.

Uitreiking:
Door de voorzitter voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aantal:
Maximaal drie per jaar.

De NVOW tracht met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website en in het clubblad "Oriëntatie" te plaatsen. Desondanks blijft het mogelijk dat er op de website of in het clubblad onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen.

Lees meer...Disclaimer

Afschrift van de van de akte van statutenwijziging van de vereniging: NVOW Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen, gevestigd te 's-Gravenhage.
Vastgesteld bij: NOTARISPRAKTIJK DIEREN, Notaris: MR J.C.G. TEN BRINK te DIEREN

Lees meer...Statuten