Als NVOW lid krijgt u 4 x per jaar het clubblad "Oriëntatie" met daarin rasinformatie, algemeen kynologisch- en verenigingsnieuws, nieuws uit de windhondenwereld en verslagen en uitslagen van shows en windhondenrenwedstrijden.
Oriëntatie verschijnt 4 keer per jaar, in de maanden maart, mei, augustus en november.
U kunt zelf artikelen, foto's of andere informatie insturen.
Kopij, liefst in Word-formaat (.doc of docx), mailen aan de redactie: redactie@nvow.nl

De inhoudsopgave van de laatste editie vindt u hier:

52e Jaargang nr. 2, april/mei/juni 2017  
Verschijnt één keer per kwartaal
ISSN: 2213-9680

INHOUDSOPGAVE
CLUBBLADREDACTIE 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 
ERELEDEN
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
SLUITINGSDATA KOPIJ 2017
NIEUWE LEDENAANMELDING TOT EN MET NOVEMBER 
WIE STUURT EEN KAARTJE? 
EXAMEN AFGHAANSE WINDHONDEN 
MIJN AFGHANENEXAMEN 
AFGHANEN WIJSHEDEN 
BIJZONDERE EERSTE WERKDAG 2017 DOORSLAAND SUCCES
ALGEMEEN KYNOLOGISCH NIEUWS
IN MEMORIAM JARABY EL BACHRAM 
SLOUGHI GELUIDEN IN 1991 
HOE WORDT DE (INTER) NATIONALE WINDHONDENSPORT BESTUURD ? 
‘HONDENBETEN AAN DE KAAK GESTELD’
DE GESCHIEDENIS VAN DE SALUKIS IN NEDERLAND 
REN- EN COURSINGSUCCESSEN 
RANKING THE STARS 
'HOND HELPT KIND OM MINDER STRESS TE ERVAREN' 
AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP NVOW 2017 
SALUKI - GEBOORTEBERICHT 
INTERESSANTE WEBSITES VOOR ONZE RASSEN 
HERPLAATSING
TEHUIS GEZOCHT VOOR 12 JAAR OUDE SLOUGHI REU