Disclaimer

Je bent hier: Startpagina

Disclaimer

De NVOW tracht met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website en in het clubblad "Oriëntatie" te plaatsen. Desondanks blijft het mogelijk dat er op de website of in het clubblad onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen.

De NVOW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en of verspreiden van deze gegevens en informatie.

Tenzij anders vermeld is de informatie op de website en van het clubblad, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen eigendom van de NVOW.

Bij het gebruik van foto's en ander materiaal heeft de NVOW zoveel mogelijk getracht om rechthebbenden te achterhalen en het materiaal met toestemming te gebruiken. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website, neemt u dan contact op met de NVOW.

Link disclaimer

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. De NVOW is niet verantwoordelijk voor deze sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staan. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by webmaster @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.