Clubblad Oriëntatie

Je bent hier: Startpagina » De NVOW » Clubblad Oriëntatie

Oriëntatie

59e Jaargang nr. 1, januari, februari, maart 2024

Verschijnt één keer per kwartaal, ISSN: 2213-9680

Inhoudsopgave

Clubbladredactie

Samenstelling van het bestuur

Ereleden

Inhoudsopgave

Voorwoord

Sluitingsdata copy 2024

Nieuwe ledenaanmelding tot en met 29 februari 2024

Attentie: nieuwe datum werkdag!

Clubmatchweekend 2024

CV van keurmeester Marion ten Cate

CV van keurmeester Ada Wilcox

De NVOW heeft een nieuwe website

60e Algemene Vergadering Raad van Beheer

Jaarvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Jaaroverzicht 2023 Penningmeester

Begroting 2024 Penningmeester

Verslag van de secretaris over 2023

Jaarverslag NVOW-werkdagen 2023

Verslag van de VFR-coördinator over 2023

Even voorstellen, Michelle van Rhijn

Hond van het Jaar show

Event hond 2024

Voor uw agenda: Belangrijke datums in 2024

Keurmeesters moeten aan de bak!

Nieuwjaarswandeling 2024

Voorstel en wetgeving voor beter hondenwelzijn

Foknormen: Stap vooruit in zorgvuldige fokkerij!

Eindstand Ranking the Stars 2023

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by webmaster @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.