Lid worden

Je bent hier: Startpagina » De NVOW » Lid worden

Lidmaatschap

Met onderstaand formulier kan je je aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Afghaanse Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen (NVOW).

Nadat het ingevulde formulier door onze ledenadministratie is ontvangen, wordt je naam in ons eerst volgende clubblad vermeld.

Komen er binnen 14 dagen na het verschijnen geen schriftelijke bezwaren binnen, dan bent je als lid/gezinslid geaccepteerd.

Aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de NVOW

Uw gegevens

Verplichte items zijn met een *

Attentie: Na ontvangst van de verschuldigde contributie wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Hierboven kunt u eventuele opmerkingen plaatsen.

Met verzending van dit formulier verklaart u dit formulier zo volledig mogelijk en naar waarheid te hebben ingevuld.
Tevens heeft u kennis genomen van de Verenigings FokReglementen (VFR).

Daarnaast geeft u de NVOW toestemming om uw NAW gegevens (persoonsgegevens) plus gegevens van de hond(en) bij de NVOW administratie op te slaan voor intern gebruik.

Tevens voor plaatsing van uw NAW gegevens in ons clubblad en foto's gemaakt tijdens NVOW evenementen, voor de duur van uw lidmaatschap.

Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, behoudens de verplichting die de NVOW heeft naar de Raad van Beheer.

(Richtlijn AVG per 25 mei 2018)

Contributie

De contributie is vastgesteld op € 30,00 voor gewone leden, € 10,00 voor gezinsleden.
Leden woonachtig in het buitenland betalen € 35,00 en € 12,00 voor gezinsleden.

Per gewoon lid is een inschrijfgeld van € 7,00 verschuldigd.
Tot 30 juni van elk jaar gelden volledige contributies, daarna gehalveerde bedragen.

De jaarlijkse contributiebetaling moet telkens vóór 1 april voldaan zijn.

Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden tnv Penningmeester NVOW:
IBAN; NL17INGB0003618202
BIC; INGBNL2A

Pas na ontvangst van de verschuldigde contributie op onze rekening ontvang je ons clubblad Oriëntatie en kan je deelnemen aan al onze clubactiviteiten.

In verband met de frequentie van ons clubblad (1x per 3 maand) kunnen er mogelijk 2 tot 4 maanden verlopen tussen je aanmelding en acceptatie als lid.

Copyright © NVOW. All Rights Reserved. Designed by webmaster @ N.V.O.W.
Gevestigd te 's-Gravenhage - Opgericht in 1935 - lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.